Dit initiatief

Het Winkelgebied van de Toekomst is een samenwerking van verschillende publieke en private partijen. Deze partijen onderschrijven het belang van samenwerking en kennisdeling om toe te werken naar het Winkelgebied van de Toekomst.

Winkelgebied van de Toekomst

Consumentengedrag verandert, maar winkelen blijft één van de favoriete vrijetijdsbestedingen van de Nederlander. Consumenten winkelen steeds meer online, doen hun boodschappen bij afhaalpunten en laten zich minder zien in de winkel. Ook vergrijzing speelt een rol in het veranderende consumentengedrag. Het overaanbod van winkelmeters draagt in negatieve zin bij aan winkelleegstand en leegstand in een winkelgebied heeft vaak verloedering tot gevolg. Overheden, winkeliers en marktpartijen moeten inspelen op deze ontwikkelingen. De belangrijkste vraag is dan ook: hoe krijgen we onze winkelgebieden toekomstbestendig?

Onderzoek

Het antwoord op hoe winkelgebieden publiek-privaat toekomstbestendig worden staat in het onderzoek ‘Winkelgebied van de Toekomst’.

meer informatie

Congres

Tijdens het congres Winkelgebied van de Toekomst op 12 februari 2014 j.l. is het onderzoek gepresenteerd. Hier vindt u de foto’s en het verslag.

 

meer informatie

Kennis

Kennisdeling is een belangrijk aspect bij het werken aan Winkelgebieden van de Toekomst. De berichten kunnen via sociale media worden gedeeld.

meer informatie
Samen werken aan de winkelgebieden
De feiten

WINKELLEEGSTAND EIND 2013 (7.3%) bron: Locatus

Winkelleegstand eind 2013 Zuid-Limburg (11,4%)

WINKELLEEGSTAND EIND 2013 Amsterdam (3,9%)