Kennisplatform

Minister Kamp van Economische Zaken

Minister Kamp over Winkelgebied van de Toekomst

We voelen ons allemaal verbonden met onze winkelstraat of binnenstad. We doen er onze boodschappen en ze vormen een belangrijk deel van onze dagelijkse leefomgeving. Wanneer een winkelier gedwongen moet stoppen is dat vaak voor hem, zijn familie en personeel, een groot persoonlijk drama. Maar het raakt ook ons, als burger en als consument, omdat winkels en winkelgebieden een belangrijke rol vervullen in ons leven.

 

De afgelopen jaren is de winkelleegstand op veel plaatsen toegenomen. Daarvoor zijn meerdere oorzaken, zoals aan de ene kant consumenten die minder grote aankopen doen vanwege de economische crisis en aan de andere kant de groei van online winkelen. Maar ook de veranderende behoefte van de consument en de effecten van vergrijzing en bevolkingskrimp. Het is aan de gemeenten, samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en makelaars om de gebiedsregie te pakken en ervoor te zorgen dat winkelgebieden aantrekkelijk blijven. Essentieel is daarbij dat creatief wordt omgegaan met leegstand en dat een andere bestemming wordt gevonden voor overtollige winkelpanden.
Kennis is nodig om met elkaar de winkelgebieden van de toekomst vorm te geven. Deze publicatie geeft handvatten om daadwerkelijk met elkaar aan de slag te gaan. Ik ben daarom verheugd met deze handreiking door en voor belanghebbenden in de detailhandel, gedragen door Detailhandel Nederland en de bij de G32 aangesloten gemeenten. Deze vruchtbare samenwerking is wat mij betreft een voorbode voor hoe we onze winkelgebieden klaar gaan maken voor de toekomst.

 

Henk Kamp
Minister van Economische Zaken

Voorwoord van het rapport Winkelgebied van de Toekomst.

Het volledige rapport ‘Winkelgebied van de Toekomst’ vindt u hier.