Kennis

startblokken1

De Winkeltop in actie: Aanjaagteam

In de Winkeltop hebben landelijke partijen zich verenigd met het doel om toekomst bestendige winkelgebieden te ontwikkelen. Hiervoor moet o.a. de fysieke winkelleegstand aangepakt worden.

HET AANJAAGTEAM

De Winkeltop heeft hiervoor een “aanjaagteam” in het leven geroepen om regionale en lokale partijen te faciliteren bij het vinden en uitvoeren van oplossingen. Het team heeft ingang bij de top van de deelnemende partijen, en is in staat knelpunten te agenderen en te adresseren. Ze biedt praktische hulp voor een gezamenlijke dialoog, voor het maken van keuzes en voor bovenlokale afstemming met omringende winkelgebieden. Zij werkt nauw samen met en heeft overzicht van andere initiatieven.

WAT DOET HET AANJAAGTEAM?

  • Agenderen en bespreekbaar maken van leegstandsproblematiek.
  • Verbinden van publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau.
  • Knelpunten bij de juiste partijen agenderen.
  • Faciliteren van de dialoog tussen de partijen bij het vinden van maatwerkoplossingen.
  • Aanbieden van netwerk van leegstandprofessionals.
  • Aanreiken van best practises.
  • Functioneren als contactpunt voor partijen.
  • Verbinden en afstemmen van bestaande en nieuwe initiatieven rondom aanpak leegstand.

VOOR WIE?

Het aanjaagteam focust haar activiteiten op lokaal of regionaal niveau en gelooft in samenwerking van marktpartijen en alle overheidslagen om leegstandsproblematiek op te lossen. Partijen als de gemeente, provincie, vastgoed of detailhandel kunnen voor de aanpak van hun gebied het aanjaagteam inschakelen.

CONTACT AANJAAGTEAM

Gerrit Brummelman (projectleider), Ministerie van Economische Zaken, g.j.brummelman@minez.nl;
Wim Oosterveld, G32/VNG, w.oosterveld@helmond.nl;
Laurens Miserus, Vastgoedbelang, lmi@vastgoedbelang.nl;
Auke Oosterhoff, VNONCW/MKBNoord, oosterhoff@vnoncw-mkbnoord.nl;
Vester Munnecom, IPO, vmunnecom@brabant.nl.

Deze informatie is ook als flyer beschikbaar: winkeltop