Onderzoek

Het onderzoek…

…verheldert de belangen, risico’s en handelingsruimte...

van gemeenten, provincies, vastgoedeigenaren, vastgoedfinanciers en winkeliers;

…laat zien hoe de stakeholders aan de slag kunnen...

om winkelgebieden toekomstbestendig kunnen maken of houden, zowel in de ruimtelijke ordenings-, als in de economische sfeer;

…laat een sectoroverstijgende integrale opgave zien...

die inzet van publieke én private partijen vergt om toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren…

…biedt oplossingsrichtingen voor winkelleegstand.

Onderzoek naar het Winkelgebied van de Toekomst

Het onderzoek draagt bij aan het behoud of de totstandkoming van toekomstbestendige winkelgebieden in Nederland, door uitvoerbare strategische aanbevelingen te presenteren die overheden en marktpartijen helpen om de juiste beslissingen te nemen die leiden tot versterking van winkelgebieden in verschillende contexten (bijvoorbeeld qua demografische ontwikkelingen, type winkelgebied, locatie in stad/regio).

Vanaf 12 februari kunt u de publicatie hier downloaden.

Download PDF
13%

13% van de gemeenten heeft geen detailhandelsvisie.

94%

94% van de onderzochte gemeenten vindt winkelleegstand een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

57%

57% van de gemeenten doet aan regionale samenwerking met betrekking tot winkelgebieden.

85%

85% van de gemeenten heeft behoefte aan meer kennis over detailhandel structuren.

Bovenstaande resultaten komen voort uit een enquête die Platform31 eind 2013 hield onder de G32-steden, in opdracht van de pijler Economie & Werk van de G32.