Kennisplatform

_MG_7329 (Small)

Paragrafen coalitieakkoorden winkellocatiebeleid

Hoe komen we tot een gezamenlijke visie op de toekomst van winkelgebieden en geven we op basis hiervan publiek-private samenwerking vorm?

Deze oproep staat centraal in de publicatie ‘Winkelgebied van de Toekomst. Bouwstenen voor publiek-private samenwerking’. Ook liep deze oproep als rode draad door het gelijknamige congres op 12 februari 2014 in Gouda.Vastgoedeigenaren, winkeliers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren, projectontwikkelaars en andere betrokkenen wierpen een vooruitblik op de toekomst van winkelgebieden en de komende gemeentelijke collegeperiode.

Alle aanwezigen van het congres Winkelgebied van de Toekomst hebben belang bij agendering van toekomstgericht beleid voor winkelgebieden in de nieuwe collegeperiode. Tijdens de deelsessies formuleren de deelnemers en gespreksleiders suggesties voor alinea’s zoals die gewenst zouden zijn in de nieuwe coalitieakkoorden. Bekijk de resultaten hier.